Creative Classroom projekti kogumik

Creative Classroom on Erasmus+ projekt mida juhib BCS Koolitus.
Projektis koolitasid Tallinna Ülikooli,  Rijeka Ülikooli, Ljubljana Ülikooli  ja Metropolia Rakendusülikooli õppejõud Eesti õpetajaid looma innovaatilisi õpistsenaariume digitehnoloogiaga. Valmisid didaktilised juhendmaterjalid, mida käesolev kogumik sisaldab.
Projektis osalenud õpetajad koostasid ise ja katsetasid Eesti koolides innovaatilisi õpistsenaariume. Kogumikku on koondatud 50 valitud õpistsenaariumi. Õpistsenaariume jagatakse uudses koostöös õpetajatega arendatud LePlanner.net õpidisainide loomise ja jagamise keskkonnas. Rühmatöös arendasid õpetajad kaks õpimängu stsenaariumit, mis valmisid Ljubljana Ülikooli programmeerijate kaasabil ja on kogumikust allalaaditavad.

Creative Classroom Erasmus+ project from Tallinna Ülikool on Vimeo.